Back to Careers

Department

Technical and Operations

Location

Haarlem

Job Information

(for English below)

Wat doe je:

je werkt op diverse projecten waarin je proactief betrokken zal zijn in het designproces om mooie intuïtieve frontend applicaties te maken. Jij bent niet geïnteresseerd in het simpelweg implementeren van UI/UX maar combineert “the art of design” met “the art of programming”. je:

 • ontwerpt en bouwt nieuwe intuïtieve applicaties voor en met onze klanten;
 • test wat je ontwerpt en bouwt. En je weet, dat alles altijd verbeterd kan worden;
 • deelt kennis met jouw klanten, geeft presentaties, webinars, schrijft blogs en je neemt deel aan interne en externe evenementen.

Idealiter heb jij /ben jij:

 • beschikt over een opleiding op HBO/Universitair niveau;
 • tenminste 5-8 jaar ervaring hebt als Full Stack ontwikkelaar of als onderdeel van een Full Stack team, waarbij je aan diverse complexe applicaties hebt gewerkt;
 • met minimaal 1 mainstream Frontend framework goed bekend bent en daarnaast ervaring hebt met vanilla ES6+/ Typescript;
 • minimaal medior niveau hebt in minstens een van de grote frontend frameworks (Angular, React, Vue, Svelte)
 • minimaal medior niveau hebt in een backend technologie (NodeJS, Java, Kotlin, Python)
 • ervaring hebt met een cloud-technologie (AWS, Azure, OCI, GCP)
 • een sterke drive hebt om modulair en goed geteste applicaties te bouwen;
 • een onverzadigbare drang hebt om nieuwe tech en frameworks te leren en toe te passen, zonder te “over-engineeren;

 

meer info Bert@hattrack.nl

=========================

What will you be doing:

you will work on various projects in which you will be proactively involved in the design process to create beautiful intuitive front-end applications. You are not interested in simply implementing UI/UX but you combine “the art of design” with “the art of programming”. you:

 •  design and build new intuitive applications for and with our customers;
 •  test what you design and build. And you know that everything can always be improved;
 •  share knowledge with your customers, gives presentations, webinars, writes blogs and you participate in internal and external events.

Ideally you have/are:

 •     have an education at HBO/University level;
 •     have at least 5-8 years of experience as a Full Stack developer or as part of a Full Stack team, where you have worked on various complex applications;
 •     are familiar with at least 1 mainstream Frontend framework and also have experience with vanilla ES6+/Typescript;
 •     have at least a medior level in at least one of the major frontend frameworks (Angular, React, Vue, Svelte)
 •     have at least medior level in a backend technology (NodeJS, Java, Kotlin, Python)
 •     have experience with a cloud technology (AWS, Azure, OCI, GCP)
 •     have a strong drive to build modular and well-tested applications;
 •     have an insatiable urge to learn and apply new tech and frameworks, without “over-engineering;


more info Bert@hattrack.nl