Back to Careers

Department

Technical and Operations

Location

Amsterdam/Haarlem ; Randstad

Job Information

DevOps Engineer  - English Below

Als DevOps Engineer, zal je nieuwe cloud omgevingen opzetten en bestaande datacenters migreren naar de cloud. Jij automatiseert het liefst alles wat je kan automatiseren en je gebruikt provisioning scripts om al jouw taken te automatiseren. Je ben bent iets meer ops dan dev.


Taken:

 • je ontwerpt nieuwe en innovatieve integratie oplossingen voor onze klanten;
 • je test wat je ontwikkelt en je weet, dat alles altijd verbeterd kan worden;
 • ondersteuning van klanten bij het implementeren van DevOps oplossingen;
 • je geeft trainingen waar nodig;
 • je deelt kennis met jouw klanten, geeft presentaties, webinars, schrijft blogs en je neemt deel aan interne en externe evenementen.

wat vragen we? idealiter ben jij / heb jij:

 • beschikt over een opleiding op HBO/Universitair niveau;
 • tenminste 3 jaar ervaring hebt als DevOps Engineer of als Engineer in een ontwikkel/ beheer team in een complexe (cloud) omgeving;
 • eerder als gewerkt hebt als Lead Developer, Architect of Technisch Tester en ben je nu toe aan een volgende stap;
 • ervaring hebt met zaken als Agile, Scrum, Software Development, DevOps, CI/CD;
 • Google Cloud of AWS in jouw DNA hebt zitten en dat je het geweldig vindt om hierover stevige discussies te voeren;
 • ervaring hebt met vele verschillende technieken en deze kunt toepassen waar nodig;
 • een onverzadigbare drang hebt om nieuwe tech te leren, jezelf continue te willen ontwikkelen en alle kennis die je hebt te willen delen; en
 • binnen ons bedrijf verder wilt ontwikkelen.

vragen: mail me Bert@hattrack.nl

===================================

DevOPS Engineer

As a DevOps Engineer, you will set up new cloud environments and migrate existing data centers to the cloud. You prefer to automate everything you can automate and you use provisioning scripts to automate all your tasks. You're a little more ops than dev.

Tasks:

 • you design new and innovative integration solutions for our customers;
 • you test what you develop and you know that everything can always be improved;
 • support customers in implementing DevOps solutions;
 • you provide training where necessary;
 • you share knowledge with your customers, give presentations, webinars, write blogs and you participate in internal and external events.

what are we asking? ideally you are/have you:

 • an education at HBO/University level;
 • at least 3 years of experience as a DevOps Engineer or as an Engineer in a development/management team in a complex (cloud) environment;
 • previously worked as a Lead Developer, Architect or Technical Tester and are now ready for the next step;
 • experience with things like Agile, Scrum, Software Development, DevOps, CI/CD;
 • Google Cloud or AWS in your DNA and that you love having serious discussions about it;
 • experience with many different techniques and can apply them where necessary;
 • an insatiable urge to learn new tech, to continuously develop yourself and to share all the knowledge you have; and
 • to develop further within our company.

questions: mail me Bert@hattrack.nl