Back to Careers

Department

Technical and Operations

Location

amsterdam

Job Information

----for English below----

Jij: -> een ervaren back-end developer die weet wat 'ie doet en er steeds beter in wordt


Wij: -> Wij zijn dol op serieuze online uitdagingen. Altijd op zoek naar de allerbeste oplossing: de combi van technologie en design waar klant én eindgebruiker geweldig mee geholpen zijn. Regelmatig lukt het om zo’n innovatieve maatwerkoplossing door te ontwikkelen tot de nieuwe standaard in de markt. Dat voelt goed. Samen een nieuwe standaard neerzetten is wat wij het liefste doen. Steeds opnieuw, want we houden ervan onze klanten én onszelf te verrassen. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking met onze klanten: startups, multinationals, fundraisers, entrepreneurs, kleine merken, grote merken, online retailers en ngo’s. En wij vinden dat je als ontwikkelaar ook jezélf altijd moet blijven ontwikkelen en je kennis delen.


De back-end developer:

 • ben jij met je team verantwoordelijk voor de machinekamer achter de online producten die wij voor en met onze klanten ontwikkelen. Dat gebeurt meestal in de cloud, dus affiniteit met serverless applicaties en architectuur is een grote pre.
 • integreer je onze applicaties met third party (REST) API’s of ontwikkel je zelf API’s zodat derden met onze applicaties kunnen integreren.
 • werk je met gezond gevoel voor detail en kwaliteit, binnen onze (agile) werkprocessen en technology-stack.
 • pak je jouw verantwoordelijkheid, kom je met eigen inbreng en ideeën en heb je een kritische blik.
 • zorg je ervoor dat je elke dag beter wordt in wat je doet. Je volgt de ontwikkelingen op de voet en experimenteert graag met nieuwe technologie.
 • mag je fouten maken (dat doen we allemaal; daar leren we van).
 • word je net als wij vrolijk van de volgende technieken (en dat zien we graag terug in een aantal van jouw projecten):
  • Node.js (NestJs is een grote pré)
  • TypeScript
  • Cloud Native & Serverless (bv. cloud functions) Architectuur
  • Google Cloud Platform en/of Amazon Web Services
  • API's
 • kom je samen met je team en de klant tot een elegante oplossing die perfect past bij de uitdaging. We ontwikkelen namelijk nooit met één specifieke techniek als uitgangspunt.
 • ben je met je projectteam verantwoordelijk voor alle aspecten van een project: de techniek, maar ook het proces en de communicatie. Dus fijn als je je goed en makkelijk kunt uitdrukken, zowel in het nederlands als het engels.
 • hou je van je vak en motiveer je met jouw enthousiasme anderen om alles uit zichzelf te halen.
 • heb je idealiter een afgeronde hbo/wo-opleiding (bijvoorbeeld Informatica of CMD) en een aantal jaren relevante ervaring.

 

We bieden   

 • Snel een vast contract - als het gevoel wederzijds is.
 • Krijgen wat je verdient - voor deze functie tussen € 3.000 en € 4.000 bruto.
 • Werken waar je wilt - Juist nu belangrijk. Met als uitvalsbasis ons clubhuis in A’dam.
 • De juiste tools - wij zorgen voor wat jij nodig hebt om te vlammen; thuis of bij us.
 • Blijven groeien - we horen graag je ambities.
 • Wij zijn pro OV - dus een NS business Card met jouw naam erop
 • Goed eten - en de koffie is ook van topkwaliteit
 • Genoeg vakantie - 25 dagen bij fulltime, zo nodig nog iets meer.
 • Flexibele werktijden - daar komen we wel uit.
 • Pensioenplan - goed geregeld voor wie wil
 • Plezier maken - tijdens én na werk willen we het gewoon leuk hebben.

Werken waar je wilt

Het gaat ons om wát je maakt, niet wáár je dit doet. Momenteel werken we natuurlijk allemaal thuis. Prima te doen, wij hadden geen pandemie nodig om goed ingericht te zijn op remote werken. We hebben dagelijks (remote) kick-off meetings om het werk te verdelen en af te stemmen. En wekelijks maken we er online een sociaal eventje van, want we missen elkaar (en de vrijdagmiddagborrel) natuurlijk ook soms wel. Ons kantoor in de Amsterdamse Houthavens is de plek waar we elkaar treffen - als de richtlijnen het weer toelaten. Het is ons ‘clubhuis’, je bent er altijd welkom maar je hoeft er niet (elke dag) te werken als je dat liever ergens anders doet. Zodra het weer kan, maken we het samen weer gezellig op 'de zaak'.

------English-----------------------

 

You: -> an experienced back-end developer who knows what he's doing and gets better at it


We: -> We love serious online challenges. Always looking for the very best solution: the combination of technology and design that helps the customer and end user tremendously. We regularly succeed in developing such an innovative customized solution into the new standard in the market. That feels good. Setting a new standard together is what we love to do. Again and again, because we love to surprise our customers and ourselves. We strongly believe in the power of collaboration with our customers: startups, multinationals, fundraisers, entrepreneurs, small brands, big brands, online retailers and NGOs. And we believe that as a developer you should always continue to develop yourself and share your knowledge.


The back end developer:

 • you and your team are responsible for the engine room behind the online products that we develop for and with our customers. This usually happens in the cloud, so affinity with serverless applications and architecture is a big plus.
 • do you integrate our applications with third party (REST) ​​APIs or do you develop APIs yourself so that third parties can integrate with our applications.
 • you work with a healthy sense of detail and quality, within our (agile) work processes and technology stack.
 • you take responsibility, you come up with your own input and ideas and you have a critical view.
 • make sure you get better every day at what you do. You follow developments closely and like to experiment with new technology.
 • you are allowed to make mistakes (we all do; we learn from that).
 • the following techniques make you happy just like us (and we would like to see that reflected in some of your projects):
  • Node.js (NestJs is a big plus)
  • TypeScript
  • Cloud Native & Serverless (e.g. cloud functions) Architecture
  • Google Cloud Platform and/or Amazon Web Services
  • APIs
 • you, together with your team and the customer, arrive at an elegant solution that fits the challenge perfectly. We never develop with one specific technique as a starting point.
 • you and your project team are responsible for all aspects of a project: the technology, but also the process and communication. So nice if you can express yourself well and easily, both in Dutch and English.
 • Do you love your profession and do you motivate others with your enthusiasm to get the most out of themselves?
 • you ideally have a completed HBO/WO education (for example Computer Science or CMD) and a number of years of relevant experience.


We offer

 •     A permanent contract quickly - if the feeling is mutual.
 •     Get what you earn - for this position between €3,000 and €4,000 gross.
 •     Work where you want - Right now important. Based on our clubhouse in A'dam.
 •     The right tools - we take care of what you need to set fire to; at home or with us.
 •     Keep growing - we'd love to hear your ambitions.
 •     We are pro OV - so an NS business Card with your name on it
 •     Good food - and the coffee is top quality too
 •     Enough vacation - 25 days at full-time, a little more if necessary.
 •     Flexible working hours - we'll figure that out.
 •     Pension plan - well organized for those who want it
 •     Having fun - we just want to have fun during and after work.

Work where you want

We care about what you make, not where you do it. Of course we are all working from home at the moment. Easy to do, we didn't need a pandemic to be well equipped for remote working. We have daily (remote) kick-off meetings to divide and coordinate the work. And weekly we make it a social event online, because we sometimes miss each other (and the Friday afternoon drink). Our office in the Amsterdam Houthavens is where we meet - if the guidelines allow it again. It's our 'clubhouse', you're always welcome there, but you don't have to work there (every day) if you'd rather do it somewhere else. As soon as the weather is possible, we will make it fun again at 'the business'.