Back to Careers

Department

Technical and Operations

Location

Haarlem

Job Information

For English below---->

Wat bedoelen we met Special:

Als innovatieve Software Engineer Backend, houd jij je bezig met het moderniseren van software: het inventariseren van bestaande omgevingen, migraties naar nieuwe omgevingen en nieuwe builds voor onze klanten. Maar ook zal je af en toe gevraagd worden voor “standaard development werk”.

Taken:

 •  houd je bezig met het ontwerpen van nieuwe en innovatieve integratie oplossingen voor onze klanten en implementeert deze;
 •  test wat je ontwikkelt en je weet, dat alles altijd verbeterd kan worden;
 •  zal ook betrokken worden bij het schrijven en onderhouden van code van verschillende inhouse projecten;
 •  programmeert in Java, of in de andere taal die nodig is om een probleem op te lossen; en
 •  deelt kennis met jouw klanten, geeft presentaties, webinars, schrijft blogs en neemt deel aan interne en externe evenementen.

Welke ervaring & attitude zoeken we; het liefst alles hieronder;

 • beschikt over een opleiding op HBO/Universitair niveau;
 • tenminste 5-8 jaar ervaring hebt met Software Development;
 • een polyglot bent of graag wilt werken als polyglot. Jij hebt hands-on ervaring met Java, Scala en/of Python en/of Go;
 • ervaring hebt met tech zoals Springboot 2, Java 8 of hoger, CI/CD, Unit testing, Mocking en Jetty/ Netty/ Tomcat;
 • ook een zeer goed begrip hebt van frontend tech, zoals HTML5, CSS3, JS en AngularJS. je weet hoe dit samenwerkt met de backend en hoe je dit moet mee ontwerpen;
 • een grote drang om nieuwe tech te leren, jezelf continue te willen ontwikkelen en alle kennis die je hebt te willen delen;

meer info? bel me/mail Bert@hattrack.nl

-------------------------------------------English--------------------------------------------

What do we mean by Special: As an innovative Software Engineer Backend, you are involved in modernizing software: inventorying existing environments, migrations to new environments and new builds for our customers. But you will also occasionally be asked for “standard development work”.

Tasks:

 • design and implement new and innovative integration solutions for our customers;
 • test what you develop and you know that everything can always be improved;
 • be involved in writing and maintaining code for several in-house projects;
 • programming in Java, or in the other language needed to solve a problem,
 • and, share knowledge with your customers, gives presentations, webinars, writes blogs and participates in internal and external events.

What experience & attitude are we looking for: preferably everything below;

 • an education at HBO/University level;
 • at least 5-8 years of experience with Software Development;
 • a polyglot or would like to work as a polyglot. Y
 • hands-on experience with Java, Scala and/or Python and/or Go;
 • experience with tech such as Springboot 2, Java 8 or higher, CI/CD, Unit testing, Mocking and Jetty/ Netty/ Tomcat;
 • also have a very good understanding of frontend tech, such as HTML5, CSS3, JS and AngularJS. you know how this works together with the backend and how to design it;
 • a strong urge to learn new tech, to continuously develop yourself and to share all the knowledge you have.

more info? call me/mail Bert@hattrack.nl